Najčastejšie kladené otázky

Na čo môžem skrz NNTB upozorniť?toggle arrow
Môžete poslať podnet na zlepšenie alebo upozorniť na čokoľvek, čo vás trápi, alebo vašich kolegov a nie je jednoduché sa o tom porozprávať s vedením osobne. Môže ísť o šikanu (mobbing, bossing, staffing, sexuálne obťažovanie), diskrimináciu (na základe rasy, veku, pohlavia, sex. orientácie, náboženského vyznania a iné), nenaplňovanie firemnej kultúry, nedodržiavanie BOZP a firemných predpisov alebo smerníc, krádeže, spreneveru, poškodzovanie spoločnosti (majetku a povesti), poškodzovanie majetku kolegov, psychické problémy (depresia, úzkosť, vyhorenie a iné), prípadne aj fyzickú agresiu.
Čo ak nie je firma zaregistrovaná?toggle arrow
V tom prípade sa môžete so žiadosťou obrátiť na externé poradenské organizácie, ako napríklad Mobbing Free Institut. Zároveň môžete vedeniu vašej spoločnosti odporučiť NNTB. Ak máte záujem, neváhajte sa prosím obrátiť na info@nntb.sk.
Kto má prístup k jednotlivým upozorneniam?toggle arrow
Upozornenia posielame firmou povereným osobám, ktoré sa majú podobnými problémami zaoberať. Ich mena pred odoslaním upozornenia uvidíte - môže ísť o personálneho manažéra alebo priamo vedenie spoločnosti. Nikto z firmy nezistí, kto a z akého zariadenia upozornenie odoslal.
K akým informáciam má NNTB prístup?toggle arrow
NNTB nemá prístup k upozorneniam a nemôžeme ich ani prečítať. Všetky upozornenia sú cestou k príjemcovi zašifrované.
Ako je zaistená ochrana dát?toggle arrow
Ochrana dát užívateľov NNTB je pre nás nesmierne dôležitá. O odosielateľovi upozornenia nezbierame žiadne osobné dáta, a teda zostava v úplnej anonymite. Pri dátach, ktoré uchovávame, vrátane upozornení, využívame maximálne zabezpečenie v podobe šifrovania. Následná komunikácia medzi odosielateľom a riešiteľom je chránená heslom.
Koľko stojí používanie aplikácie?toggle arrow
Cena závisí na vybranej verzií a počte zamestnancov vo firme. Viac informácií nájdete na stránke Funkcie. Pre zamestnancov je NNTB vždy bezplatné.
Čo ak zabudnem PIN k svojmu upozorneniu?toggle arrow
PIN k vašemu upozorneniu sa kvôli maximalnej bezpečnosti nedá nijak obnoviť. Môžete odoslať nové upozornenie a komunikovať s riešiteľom cezeň.
Odpovídá NNTB požadavkům směrnice EU o whistleblowingu?toggle arrow
NNTB lze využít jako interní komunikační kanál organizace k oznamování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zvané jao směrnice o whistleblowingu. Naši odborníci vám s právní problematikou této směrnice ochotně poradí.

Zaujíma Vás niečo iné? Neváhajte nás kontaktovať.