Zapojte do platformy NNTB aj vašu firmu

Dajte svojim zamestnancom najavo, že na ich názore záleží. Udržujte nastavenú firemnú kultúru, predchádzajte vážnym problémom, budujte firemnú imidž a šetríte váš čas aj peniaze. Vytvorte online anonymný oznamovací kanál, smerujúci ku kompetentným osobám, zodpovedajúci novej smernici EÚ o whistleblowingu.

Zistiť viac

Sme tu pre všetkých

Zamestnanec

Skrz NNTB upozorní anonymne na čokoľvek, o čom mu nie je jednoduché sa pozhovárať osobne. Môže pomôcť sebe, svojim kolegom aj celej firme.

Skrz NNTB upozorní anonymne na čokoľvek, o čom mu nie je jednoduché sa pozhovárať osobne. Môže pomôcť sebe, svojim kolegom aj celej firme.

Personálny manažér

Buduje bezpečné klima ve firmě, posiluje firemní kulturu, získává trvalou zpětnou vazbu a může se soustředit na práci, která mu dává největší smysl.

Buduje bezpečné klima ve firmě, posiluje firemní kulturu, získává trvalou zpětnou vazbu a může se soustředit na práci, která mu dává největší smysl.

Vedenie spoločnosti

Má prehľad o situácií vo firme a dáva zamestnancom najavo, že im na ich názore záleží. Neprichádza o schopných kolegov a tým šetrí čas aj peniaze.

Má prehľad o situácií vo firme a dáva zamestnancom najavo, že im na ich názore záleží. Neprichádza o schopných kolegov a tým šetrí čas aj peniaze.

Mať NNTB sa oplatí

  • 10 000 - 20 000 € stojí odchod jedného zamestnanca z firmy
  • 43% zamestnancov uvádza, že sú v práci nespokojní a demotivovaní
  • 18% zamestnancov mení prácu z dôvodu lepšieho a korektnejšieho prístupu k ľuďom
  • 19% zamestnancov má skúsenosť s mobbingom

Prečo zapojiť aj vašu firmu?

Splníte novú smernicu EÚ

S NNTB splníte smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie, označované tiež ako Smernica o whistleblowingu. Podľa nej majú firmy nad 50 zamestnancov povinnosť zriadiť separátne, bezpečný a anonymný oznamovací kanál pre interné potreby. Platforma NNTB zodpovedá všetkým požiadavkám smernice.

Podporíte boj proti šikanovaniu na školách

Registráciou do NNTB získate nielen bezpečný oznamovacej kanál pre vašich zamestnancov, ale pomôžete aj obetiam šikanovania, sexuálneho obťažovania, sebapoškodzovania aj domáceho násilia páchaného na deťoch. Z každej objednávky našich služieb prispievame časť na podporu Nadačného fondu Nenechaj to byť, ktorý sa na pomoc obetiam sústredí.

Spravujte s NNTB všetky upozornenia jednoducho a bez zbytočnej administratívy